Dier & Natuur

Ontwikkelingsaspecten in een natuurlijke omgeving

Bewegen, ruiken, voelen, nadenken, schreeuwen, lachen, stampen in de modder, verstoppen in de struiken, rollen van de berg, met je handen door het gras, aaien van de konijnen, verzorgen van een paardje, klimmen op een kei en lopen door het hoge gras in de wei. Zo zijn klauteren, rennen, fietsen en kruipen manieren om te ontdekken wat je allemaal met je lijf kunt doen.

Veel buitenruimte zorgt ervoor dat kinderen volop de mogelijkheden hebben om van alles te ontdekken. De natuurlijke omgeving biedt kinderen vele mogelijkheden om van alles uit te proberen, het biedt kinderen verschillende indrukken zoals de geur van net gemaaid gras, de geur van dierenmest, geluiden van dieren, het geluid van de tractor, enz. Allemaal ervaringen die een kind in zich opneemt.
Er is zoveel te zien in een natuurlijke omgeving. Door kinderen uit te dagen om hun ontdekkingen en fantasieën met anderen te delen wordt hun taalgebruik geoefend. Kinderen ontdekken kleine beestjes en willen weten wat het is. Door het zien van de kip en het ei, de koe en de melk leren kinderen verbanden zien en begrijpen waar datgene vandaan komt wat zij dagelijks om hen heen hebben.

Dieren zijn voor kinderen ideale maatjes. Uit onderzoek blijkt dat er niet direct een meetbaar verschil is tussen de ontwikkeling van kinderen met en zonder huisdier, maar er blijkt wel dat kinderen zeer positief reageren op dieren. Dieren geven kinderen de mogelijkheid om hun verhaal tegen te vertellen zonder dat zij beoordeeld worden of dat hun geheimen worden doorverteld. Geboorte en dood van dieren zijn indrukwekkende ervaringen voor kinderen. Ze nodigen uit om erover na te denken en te praten. Ook draagt het bij aan de emotionele ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk is elk kind vrij in de omgang met dieren. Het is geen verplichting voor kinderen om met de dieren iets te gaan doen. Door om te gaan met dieren leren kinderen zich in te leven en rekening te houden met de ander (voorzichtig doen, zacht aaien) en het kind leert verantwoordelijkheid te dragen.
GGD Inspectie

Koekeloere krijgt periodieke standaard inspecties van de GGD. Hieronder vindt u de rapporten per periode.

april 2012
oktober 2013
september 2014
december 2014
november 2015
december 2016
september 2017