Visie

Het uitgangspunt van onze visie is het kind zelf. We hebben oog voor de individuele behoeften van het kind. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Hierbij is een positief zelfbeeld belangrijk.
Daarbij vinden wij het belangrijk de kinderen een omgeving te bieden waarmee zij op een vanzelfsprekende wijze in contact komen met de natuur en dieren. De omgeving van het agrarische bedrijf biedt een unieke kans voor Kinderopvang op de Boerderij. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Buiten zijn is daarbij erg goed voor alle vormen van ontwikkeling: motorische, zintuigelijke, cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. Zoals: voelen, horen, zien, ervaren en communiceren. We vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimte hebben om zich te ontwikkelen in een natuurlijke omgeving. Hiermee willen we het gebruik van natuurlijke materialen en de fantasie stimuleren. Fantasiespel heeft dan ook de voorkeur boven kant-en-klaar speelgoed.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis en veilig voelt bij Koekeloere. Dat ze zich kunnen ontwikkelen vanuit een veilige omgeving met vertrouwde mensen, die de kinderen kunnen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook intensief contact met de ouders is daarbij belangrijk, zodat thuis en het leven op de kinderopvang op elkaar aansluiten. We houden rekening met de regels, gewoonten, waarden en normen die de ouders het kind mee willen geven.

We hebben oog voor de individuele behoeften van het kind. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk:
  • positieve aandacht te geven, zodat het een positief zelfbeeld ontwikkelt;
  • het kind ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden;
  • een veilige en vertrouwde groepsomgeving te creëren voor de kinderen;
  • het kind voldoende ruimte te geven om zelf op ontdekking te gaan.
Voor meer informatie over de visie kunt u contact op nemen.
GGD Inspectie

Koekeloere krijgt periodieke standaard inspecties van de GGD. Hieronder vindt u de rapporten per periode.

april 2012
oktober 2013
september 2014
december 2014
november 2015
december 2016
september 2017